Legal Framework

Legislaţia naţională a Republicii Moldova privind la munca peste hotarele ţării

Codul muncii

Codul muncii reprezintă principalul act normativ care reglementează relaţiile de muncă a cetăţenilor Republicii Moldova ce se desfăşoară pe teritoriul său. Peste hotarele Moldovei Codul muncii poate fi aplicat numai în privinţa cetăţenilor Republicii Moldova care activează în cadrul ambasadelor acesteia în alte state sau dacă un tratat internaţional încheiat de Republica Moldova şi ţara respectivă prevede aceasta.

Pentru a lua cunoştinţă de prevederile Codului muncii treceţi după următoarea referinţă: http://lex.justice.md/

Legea nr. 102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Prevederile prezentei legi reglementează măsurile privind realizarea strategiilor şi politicilor de menţinere a unui nivel înalt al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii, privind protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirea şomajului şi combaterea efectelor lui sociale. Pentru detalii accesaţi:http://lex.justice.md/

Legea nr. 180-XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă

Prevederile prezentei legi se extind cetăţenilor Republicii Moldova care emigrează provizoriu în străinătate în scopul angajării în muncă şi stabişte drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi statutul juridic al agenţiilor private de plasare în cîmpul muncii în străinătate. Pentru detalii accesaţi http://lex.justice.md.

Legea nr. 451 – XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) p. 28) al legii date, activitatea de plasare în cîmpul muncii în străinătate se supune licenţierii. Pentru a afla detalii privind aspectele de aplicare a legii în cauză accesaţi http://lex.justice.md, iar pentru a verifica valabilitatea licenţei unei agenţii private de plasare în cîmpul muncii – http://licentiere.gov.md/.

Hotărîrea Guvernului nr. 290 din 15.04.2009 pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate

Certificatul de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate se eliberează de secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei şi Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău, care exercită funcţiile de autoritate tutelară, la solicitarea părintelui/tutorelui (curatorului), cetăţean al Republicii Moldova, care se angajează provizoriu în muncă în străinătate. Scopul luării la evidenţă constă în îngrijirea copilului rămas fără părinţii plecaţi peste hotare în vederea prestării muncii şi protecţia drepturilor şi intereselor sale legitime. Pentru detalii accesaţi: http://lex.justice.md/.

 

Tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ce reglementează statutul juridic al salariaţilor – cetăţeni ai Republicii Moldova în străinătate sau reglementează modul de acordare acestora a asistenţei

Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 24.04.1963.

Convenţia dată are menirea de a reglementa relaţiile consulare care vizează, în special, acordarea asistenţei de către stat a asistenţei cetăţenilor proprii pe teritoriul unui alt stat.

Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 97 privind migraţia în scop de angajare, adoptată la Geneva la 1 iulie 1949.

Scopul Convenţiei este acordarea serviciilor adecvate şi gratuite migranţilor de muncă pentru a-i ajuta, în special, prin oferirea lor informaţiilor corecte.

Respectiv, statele participante la convenţia dată sunt obligate să acorde o astfel de asistenţă migranţilor din Republica Moldova. Pentru detalii accesaţi: http://www.unrol.org/

Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 181 privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă

Obiectivul convenţiei este crearea condiţiilor pentru funcţionarea agenţiilor private de ocupare şi în protejarea în limitele dispoziţiilor ei, a lucrătorilor ce beneficiază se serviciile acestora.

Pentru detalii accesaţi: http://www.anofm.md/documents/49.

Convenţia europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranţi , adoptată la Strasbourg la 24.XI.1977

Obiectivul convenţiei este aplicarea în privinţa cetăţenilor statelor membre ale Consiliului Europei a unui tratament care să nu fie mai puţin favorabil, decît cel de care beneficiază lucrătorii cetăţeni ai statului de primire pentru toate aspectele legate de condiţiile de viaţă şi de muncă. Convenţia creează cadrul normativ pentru facilitarea promovării sociale şi bunăstării lucrătorilor migranţi şi a membrilor familiilor acestora.

Pentru detalii accesaţi: http://www.anofm.md/documents/49.


Tratatele internaţionale ale Republicii Moldova bilaterale şi încheiate în cadrul CSI ce vizează lucrătorii migranţi (vedeţi publicaţia Tratatele internaţionale sau www.justice.md):

Acordul din 27.11.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în domeniul muncii şi Protocolul executiv anexat;

Protocolul de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene în domeniile securităţii sociale şi pieţei muncii din 29.03.2004;

Acordul CSI privind colaborarea în domeniul migraţiei forţei de muncă şi protecţiei sociale a lucrătorilor migranţi din 15.04.1994;

Acordul CSI din 09.12.94 cu privire la modul de cercetare a accidentelor de muncă suportate de lucrătorii aflaţi în afara statului de reşedinţă //Tratate internaţionale 17/233, 1999;

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova încadraţi temporar în muncă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan şi a cetăţenilor Republicii Azerbaidjan încadraţi temporar în muncă pe teritoriul Republicii Moldova;

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova, încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Belarusi, şi a cetăţenilor Republicii Belarusi, încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Moldova din 05.05.1994;

Convenţia din 13.12.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova şi Ucrainei, încadraţi în muncă în afara hotarelor statelor lor;

Convenţia din 27.05.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova şi ai Federaţiei Ruse, încadraţi în muncă în afara hotarelor statelor lor.

 • Address

  Job Market

  MOLDOVA, Chisinau City
  74 Mitropolit Varlaam Str.
  MD-2012
  Email: [email protected]

 • CONTACTS

  Hot Line: +373 22 852222
  Phone: +373 67 432 231
  Phone: +373 67 605 000
  Phone: +373 67 432 242
  Phone: +373 67 169 101

  Email: [email protected]
  Email: [email protected]

  Skype: Grandresurs 1